Spain Reference

خانه - درباره اسپانیا - آشنایی با پارلمان اروپا

آشنایی با پارلمان اروپا

پارلمان اروپا حرف آخر را درباره طیف گسترده‌ای از مقررات اتحادیه اروپا می‌زند

تصمیمات پارلمان اروپا که ۷۸۵ عضو دارد به شکل مستقیم بر زندگی تقریبا ۵۰۰ میلیون ساکن ۲۷ عضو این بلوک تاثیر می‌گذارد.

حقوق

این پارلمان حق اصلاح، تایید یا رد قوانین اتحادیه اروپا را در موضوعاتی همچون گردش آزاد کارگران، آموزش، بازار مشترک اتحادیه اروپا و حفاظت از محیط زیست دارد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید پیش از تایید قوانین اتحادیه اروپا در خصوص مسایل قضایی همچون مهاجرت و پناهندگی با پارلمان مشورت کنند، اما ملزم به پیروی از نظر پارلمان نیستند.   پارلمان قدرت اندکی در زمینه سیاست خارجی اتحادیه اروپا دارد.

بودجه

پارلمان حق اصلاح یا رد پیشنهادهای موسوم به هزینه‌های “غیرضروری” بودجه اتحادیه اروپا را دارد که حوزه‌هایی همچون توسعه روستایی، زیرساختار و تحقیقات را در برمی‌گیرد.

این پارلمان همچنین ناظر بر چگونگی مصرف بودجه شاخه اجرایی اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی است. بودجه اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۱۶ میلیارد یورو (۱۵۸ میلیارد دلار) تعیین شد.

نظارت

پارلمان می‌تواند در صورتی که به این باور برسد که کمیسیون یا شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند، آنها را به دادگاه اروپایی بکشاند.

این پارلمان می‌تواند تقحیقاتی را در خصوص اتهام نقض حقوق اتحادیه اروپا در هر یک از کشورهای عضو انجام دهد.

کمیسیون

پارلمان در جریان تعیین رییس کمیسیون، سمتی که اعضای اتحادیه اروپا او را پیشنهاد می‌دهند، حق وتو دارد.

این نهاد همچنین در صورتی که احساس کند هیچ یک از اعضای کمیسیون قابل پذیرش نیستند، حق وتو انتصابات در کل کمیسیون را دارد، اما نمی‌تواند یک عضو را رد کند.

مشهورترین مورد اقدام پارلمان اروپا در این زمینه، استفاده این نهاد از چنین حقی در سال ۲۰۰۴ برای بلوکه کردن انتصاب ۲۵ عضو کمیسیون به منظور جلوگیری از نامزدی روکو بوتیگلیونه، سیاستمدار ایتالیایی برای سمت کمیسر قضایی اتحادیه اروپا بود.

پارلمان همچنین حق انحلال کمیسیون را دارد. آخرین مورد این اقدام سال ۱۹۹۹ رخ داد که پارلمان تهدید کرد کمیسیون ژک سانتر را به خاطر رسوایی فساد مالی کنار می‌گذارد و به همین خاطر کمیسیون وادار به استعفا شد.

مشاهده نظرها +
بستن نظرها -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spain Reference
All About Spain