Spain Reference

خانه - درباره اسپانیا - اسپانیا و مساحت باغ های میوه

اسپانیا اولین کشور اتحادیه اروپا از لحاظ مساحت باغ های میوه

اسپانیا در سال 2017 بالاترین مساحت باغ های میوه را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی داشته است. بر اساس آماری که یوروست در روز 20 فوریه منتشر کرد، 33% کل باغ های میوه اروپا در اسپانیا هستند.

مساحت باغ های میوه اسپانیا در سال 2017 برابر 422.800 هکتار بوده است. فاصله ایتالیا، که دومین کشور اتحادیه اروپا از این لحاظ می‌باشد، با اسپانیا بسیار زیاد است. مساحت باغ های میوه ایتالیا 279.300 هکتار بوده که 22% از کل باغات در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. سومین کشور اتحادیه اروپا از این نظر لهستان با 167.300 هکتار و 13% کل می‌باشد. سه کشور اسپانیا، ایتالیا و لهستان در سال 2017 در مجموع دو سوم کل مساحت باغ ­های میوه اروپا را داشته اند.

اسپانیا علی رغم کاهش دو درصدی مساحت باغ های میوه خود بین سال های 2012 و 2017 همچنان در صدر قرار دارد. ایتالیا نیز بخشی از مساحت باغ­ های خود را از دست داده است. در این میان جمهوری چک با 29% کاهش و کرواسی با 24% کاهش در صدر کشورهای اتحادیه به لحاظ از دست دادن باغات قرار دارند. در کل 1.3 میلیون هکتار از زمین‌های اتحادیه اروپا به این هدف اختصاص داده شده است.

آمار یوروست نشان می دهد که اسپانیا در سال 2017 با 135.100 هکتار باغ، پرتغال 53% کل این باغ ­ها در اروپا را داشته است. ایتالیا از این لحاظ دومین کشور با 78.300 هکتار و 31% کل باغ های پرتغال اروپا به حساب می­ آید.

اسپانیا از نظر مساحت اختصاص داده شده به مرکبات کوچک با 100.000 هکتار و 72% کل در رده اول قرار دارد. در مورد لیمو با 39.100 هکتار و 65% کل، هلو با 78.915 هکتار و 41% کل، زردآلو با 24.065 هکتار و 32% کل باز هم در مقام نخست قرار می­ گیرد.

مشاهده نظرها +
بستن نظرها -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spain Reference
All About Spain