Spain Reference

خانه - اقامت اسپانیا - اقامت خود اشتغالی در اسپانیا: مزایا و الزامات

اقامت خود اشتغالی یک گزینه مناسب برای افرادی است که تصمیم به تأسیس کسب و کار در اسپانیا دارند. اگر طرح کسب و کار شما به اقتصاد اسپانیا ارزش افزوده می‌دهد و شرایط مورد نیاز را داراست، می‌توانید از امتیازهای اقامت خود اشتغالی بهره‌مند شوید.

**مزایا:**

– رفت و آمد آزاد در قلمرو شنگن.

**الزامات:**

1. رعایت الزامات قانونی برای راه‌اندازی و اداره کسب و کار مورد نظر.

2. داشتن مهارت‌های حرفه‌ای لازم یا تجربه کافی در زمینه فعالیت حرفه‌ای مورد نظر، و در صورت لزوم، عضویت در سازمان یا نظام حرفه‌ای مرتبط.

3. اثبات توانایی مالی کافی برای انجام کسب و کار برنامه‌ریزی شده.

**فرآیند:**

– زمان مورد نیاز برای پردازش درخواست‌ها توسط سفارت 3 ماه است.

– پس از اعطای مجوز، می‌توانید درخواست ویزا را در یک ماه ارسال کنید و پس از تأیید، ویزای شما در طی یک ماه صادر خواهد شد.

**مدت اقامت:**

– مدت اولیه اقامت در این نوع اقامت یک سال است و قابلیت تمدید آن تا 4 سال می‌باشد.

**اعضای خانواده:**

– تنها فرد درخواست‌کننده می‌تواند برای اقامت اقدام کند. اعضای خانواده نیز می‌توانند پس از اولین سال اقامت شما برای اقامت و ملحق شدن به شما درخواست دهند.

**تمدید:**

– برای تمدید اقامت خود اشتغالی، شما باید در اسپانیا حضور داشته باشید و فعالیت اقتصادی مورد نظر خود را حفظ کنید. همچنین باید موارد مربوط به امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را نیز رعایت کنید.

**مجاز به کار:** – در این نوع اقامت، شما مجاز به انجام کار (به صورت خود اشتغالی) هم می‌باشید.

مشاهده نظرها +
بستن نظرها -
Spain Reference
All About Spain