Spain Reference

خانه - درباره اسپانیا - مقررات واردات موادغذایی در اسپانیا

مقررات واردات موادغذایی در اسپانیا

مواد غذایی صرف نظر از این که جهت استفاده مستقیم یا برای تولید کالای غذایی دیگر وارد شوند، باید مطابق قانون 2011/191 مصوب 18 فوریه در “ثبت عمومی‌بهداشتی شرکت های غذایی کشور اسپانیا به ثبت برسند.

مواد غذایی صرف نظر از این که جهت استفاده مستقیم یا برای تولید کالای غذایی دیگر وارد شوند، باید مطابق قانون 2011/191 مصوب 18 فوریه در “ثبت عمومی‌بهداشتی شرکت های غذایی کشور اسپانیا به ثبت برسند.مسئول این کار “آژانس اسپانیایی امنیت غذایی و تغذیه” است  و می‌توان کلیه اطلاعات را در وبسایت آن به زبان‌های گوناگون منجمله اسپانیایی و انگلیسی دریافت کرد. اطلاعات درباره کالایی که قرار است به دست مصرف کننده اسپانیایی رسانده شود، باید بر اساس قانون 2011/1169باشد و نکته مهم در این باره آن است که حتما باید به زبان اسپانیایی باشد.”  

برخی از مواد غذایی مانند انواع سس، ماست  قوانین کاملا یکسانی در سطح اتحادیه اروپا ندارند و در هر کشور قانون خاص خود را دارند.

برای مواد غذایی کنترل های مخصوصی صورت می‌گیرد که هدف آن‌ها “امنیت غذایی” است. در این چارچوب مواد غذایی مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا مواد سمی یا آلوده کننده ایی نداشته باشند. این کنترل ها به شکل یکسان در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا اعمال می‌شوند. به همین دلیل، چنانچه کالای غذایی از کشوری خارج از اتحادیه اروپا به داخل آن وارد شود باید ثابت شود که کلیه کنترل های اتحادیه اروپا درباره آن‌ها انجام شده است.

شرایط لازم برای واردات مواد غذایی با منشا حیوانی یعنی انواع گوشت، ماهی، تخم مرغ، مواد لبنی و مشتقات آنها، با دیگر مواد غذایی که منشا آن‌ها گیاهی است کمی متفاوت است. چنانچه ماده غذایی منشا حیوانی داشته باشد و مبدا آن در کشور ثالثی خارج از اتحادیه اروپا باشد، باید شرکت تولید آن باید به تصویب اتحادیه اروپا رسیده باشد و در فهرست  شرکت های مجاز این اتحادیه باشد. در مورد مواد غذایی با منشا گیاهی، داشتن مجوز فوق الذکر یک شرط به حساب نمی آید ولی کالا باید گواهی مربوط به سم و کود مورد استفاده در آن را داشته باشد که توسط مقامات ذیصلاح کشور مبدا صادر شده باشد. کالای غذایی همچنین باید کلیه قوانین اتحادیه اروپا و اسپانیا را داشته باشد. در زمینه بهداشت، باید ثابت شود که شرایط تعیین شده در مقررات 2004/852 را دارد.

اگر کالای غذایی وارد شده بسته بندی شده و اتیکت دارد، نیازی به تغییر و تبدیل در خاک اسپانیا نخواهد داشت، لکن نیاز است اتیکت آن بر اساس قانون اسپانیا به طور اخص مقررات 2011/1169 و قانون 1999/1334 باشد.

در مورد مواد غذایی با منشا حیوانی (انواع گوشت، ماهی، تخم مرغ و مواد لبنی)، کالای وارداتی باید شرایط زیر را نیز داشته باشند:

کشور مبدا آن باید در لیست کشورهای ثالث دارای مجوز برای صادرات این نوع کالا به اتحادیه اروپا قرار داشته باشد.

در کشور ثالث باید این نوع کالا طرح مخصوص نگهداری زباله‌های ناشی از تولید آن را داشته باشند.

باید در مرکزی که مجوز دارد تولید شده باشند.

در مورد گوشت تازه، گوشت چرخ شده، کالای گوشتی، گوشتی که با دستگاه خرد شده، باید این کارها در کشتارگاه و سالن‌های حاوی مجوز روی گوشت انجام شده باشند.

علاوه بر اصول مربوط به بهداشت کالای غذایی، شرکت یا اپراتوری که بخواهد مواد غذایی به اسپانیا وارد کند، باید کلیه مقررات اروپا در این زمینه را نیز رعایت کند. در همین راستا، مقامات بهداشتی اسپانیا از شرکت تولید کننده و بسته بندی کننده مواد غذایی می خواهد که گواهی سیستمی‌به نام ای پی پی سی سی را داشته باشند تا مطمئن شود که کالا دچار آلودگی نیست، سطح ماکزیمم باقیمانده آفت کش را ندارد، افزودنی‌های آن مجاز هستند، کالایی که با آن در تماس بوده اند مجازند، در معرض چه تشعشاتی بوده اند، جزو کالای غذایی جدید هستند یا خیر و یا این که آیا از لحاظ ژنتیک دستکاری شده اند یا خیر. کالای با منشا حیوانی باید در مرز اتحادیه اروپا همراه گواهی مخصوصی باشد که دامداران رسمی در اتحادیه اروپا باید آن را تایید کنند. همچنین این نوع کالا باحتمال زیاد تحت کنترل های مخصوص دیگری نیز در کشور مقصد قرار خواهند گرفت.

مشاهده نظرها +
بستن نظرها -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spain Reference
All About Spain